හෝමාගම පොසොන් පෙරහැර 1942 දී අතුරුගිරිය පාරේ විසූ ක්වීන්ටස් ගුණවර්ධන මැතිතුමා මිහිඳු මහා රහතන් වහන්සේගේ ප්‍රතිමාවක් නිර්මාණය කරගෙන කිහිප දෙනෙකු සමඟ එකතුව එතුමාගේ නිවසේ සිට වීදි සංචාරය කරමින් වර්ෂ කිහිපයක් පෙරහර පවැත්වූහ. නැවත 1947 සිට දෙවන වරට හෝමාගම පුරාණ විහාරස්ථානය කේන්ද්‍රකොටගෙන

  • ආර්. එම් අප්පුහාමි
  • ඒ.ඩී සේපාලිස්
  • රත්නසිරි මනතුන්ග
  • ප්‍රේමදාස සතරසිංහ
  • සුබේසේන සතරසිංහ
  • රූබන් සතරසිංහ
යන අයගේ නායකත්වයෙන් වර්ෂ කිහිපයක් පෙරහැර පවත්වන ලදී. නැවත තෙවන වරට 1960 දී හැරිපාල සතරසිංහ , විමලවර්දන අකරවිට , ජිනදාස සතරසිංහ , බලදේව මාතරආරච්චි යන සිව් දෙනා සාකච්ඡා කර සමිතියක් කැඳවන ලදී. එහි සාමාජිකයන් වන්නේ පුරාණ විහාරය හා සම්බන්ධ සමාජය ඇසුරේ සිටි ඩී.පී පනාගොඩ , ඇම්.ඒ.වී. සිරිසේන (කැන්ටර්) , ඇම්.ඒ.වී. ජිනදාස , ඇම්.ඒ.වී. සිරිසේන (සිරිසේන මාමා) , ඇම්.ඒ.වී. සෝමදාස , කරුණාරත්න මාතර අරච්චි , ටී.ඇම්. ධර්මදාස , ටී.එම්.එස්. පෙරේරා , ජී.ඩී. යසරත්න , ජිනදාස සතරසිංහ , හැරිපාල සතරසිංහ යන යගේ සහභාගිත්වයෙන් ශ්‍රී මහින්දෝත්සව සමිතිය නමින් සමිතියක් ඇරැඹින. එහි සභාපති වූයේ ඩී.පී. පනාගොඩ මහතාය. ලේකම් මහතා වන්නේ විමලවර්දන අකරවිටය. භාන්ඩාගාරික මහතා වන්නේ ටී.එම්. ධර්මදාසය. එතැන් සිට මේ දක්වා විවිධ නිලධාරි මහත්වරුන් යටතේ විවිධ කණ්ඩායම් වල සහ ගම්වාසීන්ගේත් අවට ගම්වල අයගේත් නොමඳ සහයෝගයෙන් අද දක්වා පෙරහැර පුරාණ විහාරය කේන්ද්‍ර කොටගෙන නොකඩවා වීදි සංචාරය කෙරේ.